Back to Activities Design Challenge

Aplikimet për garën “Sfida e Dizajnit 2021” janë hapur

Programi “Përkrahje e adoleshentëve pas mësimit të rregullt” (ASSET) i USAID Kosovo në bashkëpunim me IPKO Foundation, ju ftojnë të aplikoni në garën “Sfida e Dizajnit” 2021. Kjo garë synon të frymëzojë nxënësit nga të gjitha shkollat e mesme të larta të Kosovës të cilët kanë ide të reja dhe inovative për të konkurruar në pesë (5) sfidat për vitin 2021.

Si mund të aplikoni?

Shkollat që dëshirojnë të aplikojnë duhet të shprehin interesimin për pjesëmarrje deri më 29 janar 2021 në emailin mali.tefiku@ipkofoundation.org, duke cekur sfidën/sfidat në të cilat do të marrin pjesë.

Pas përfundimit të garës tri vendet e para nga secila sfidë dhe tri shkollat me më së shumti punime në garën e brendshme do të shpërblehen me kupon për blerje të pajisjeve shtesë për punë praktike me nxënës.

Për më shumë detaje rreth sfidave, ndiqeni linkun: http://www.asset-ks.org/designchallenge.html.

***

Programi "Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt" - ASSET financohet nga USAID dhe zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës - KEC, në partneritet me FHI 360 dhe Crimson Capital Corp.

 

SRB:

Konkurisanje u okviru takmičenja „Dizajn izazova 2021” je otvoreno. USAID Program „Podrške adolescentima nakon redovne nastave“ (ASSET), u partnerstvu sa IPKO fondacijom, poziva vas da se prijavite za Dizajn izazov 2021. Ovo takmičenje ima za cilj da inspiriše učenike svih srednjih škola Kosova koji imaju nove i inovativne ideje za takmičenje u okviru pet (5) izazova do 2021. godine.

Kako možete da konkurišete?
Škole koje žele da se prijave moraju da izraze zainteresovanost za učešće do 29. januara 2021. na adresu mali.tefiku@ipkofoundation.org, navodeći izazov/izazove u kojima će učestvovati.

Nakon završetka takmičenja, prva tri mesta u okviru svakog izazova i tri škole sa najviše dostavljenih radova na internom takmičenju biće nagrađeni kuponom za kupovinu dodatne opreme za praktični rad sa učenicima.

Za više detalja u vezi sa takmičenjem, molimo vas pratite link: http://www.asset-ks.org/ASSET-%20SRB/designchallenge.html

***

Program „Podrška adolescentima nakon redovne nastave“ – ASSET kojeg finansira USAID, a sprovodi ga Kosovski obrazovni centar - KEC, u partnerstvu sa FHI 360 i Crimson Capital Corp.