Sfida e Dizajnit do të bashkoj mendjet kreative të nxënësve të shkollave fillore

Posted on: March 3, 2016

Projekti tradicional që është ura lidhëse e njohurive, logjikës dhe kreativitetit të fëmijëve, po rikthehet sërish këtë vit, duke pasur në qendër të fokusit nxënësit e shkollave fillore të Kosoves.

Basic Educational Program (BEP) në sajë të përfundimit të misionit të tyre, gjatë këtij viti e kanë besuar dorëzimin e këtij aktiviteti tek IPKO Foundation – organizatë kjo, që ka për qëllim përfshirjen e teknologjisë në edukimin joformal në Kosovë, dhe stafi i të cilës janë jashtëzakonisht entuziastë për të përcjellur punimin e sfidave nga shkollat pjesëmarrëse, që i kanë punuar me shumë përkushtim dhe dashuri.   

Sikurse edhe e dini, sfida e dizajnit është një garë që mbledh nxënësit e shkollave fillore të cilët janë të interesuar në krijimin e LEGO Robotave dhe Control Box (pajisjës kontrolluese). Synimi i këtij projekti është të nxjerr në pah imagjinaten e të rinjëve, t’i zhvilloj aftësitë e tyre logjike dhe t’i profesionalizojë njohuritë e tyre lidhur me robotët. Konkurentët e sfidës së dizajnit do të dorëzojnë zgjidhjen më praktike të sfidave, dhe ekipi më i mirë prej shkollave garuese, do të shpallet në fund fitues.

Për të mësuar sfidat e vitit 2016, klikoni në dokumentin pdf të bashkangjitur në këtë email, ku përveç problemeve që kërkojnë zgjidhje logjike, gjithashtu kërkohet nga mësimdhënësit që këto informa t’i ndajnë me nxënësit e tyre, të i’u ndihmojnë në zbërthimin e tyre (në mënyrë që të jenë sa më të kuptueshme), si dhe të punohet në grupe që pajtohen me zgjidhjen dhe punimin e sfidave bashkarisht. Bashkë me sfidat, stafi i IPKO Foundation kemi pergatitur edhe një shtojcë me udhëzime të cilat duhet të ndjeken gjatë ecurisë së punës.

Stafi i Sfidës së Dizajnit iu inkurajon që të përfshini edhe nxënësit e shkolles suaj në këtë aktivitet kreativ, që realizohet me pëlqimin e Ministrisë së Arsimit në Kosovë, sepse kjo do të ishte një aktivitet interesant për fëmijët. Ne i’u dëshirojmë punë të mbarë dhe suksese!  

Për informata shtesë, komente, apo pyetje ju lutem na shkruani, ne do të jemi shumë të lumtur të jemi bashkëpunëtorët tuaj gjatë këtij projekti. Faleminderit!

Genc Bokshi | IPKO Foundation

genc.bokshi@ipkofoundation.org  

*Afati i fundit për dorëzimin e zgjidhjeve të sfidave është 1 maj, 2016.

Alice

Automata

Control Box

Lego

Logo